Omdat er te weinig deelname is voor de reis op 15-05-2018, kan deze helaas NIET doorgaan. Jammer maar het is niet anders. Misschien dat we iets anders moeten organiseren om het soos seizoen af te sluiten.
Van onze tweede voorzitter, ds F. de Jong, hoorde ik dat hij op 4 mei na de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam op de televisie komt.
Op de soosmiddag van 03-04-2018 hadden we de heer Boonstra uit Burgum als gastspreker. Hij heeft na het overlijden van zijn vrouw een pelgrims tocht gemaakt op het eiland Iona. Dit ligt bij Schotland. Dit verhaal had voor ons allemaal wel een raakpunt.
Op de laatste soosmiddag komt zoals we gewend zijn de heer Jongsma uit Burgum met “Vroeger is geschiedenis’.

Voor iedereen die met ons mee wil doen kom gerust langs. U bent van harte welkom in de zalen achter de Zuiderkerk. We beginnen om 14.30 uur en eindigen om 16.30 uur.

Groetend,

F. van der Schaaf