Strúntocht
Op vrijdag 14 december zal vanaf 19.00 uur een bijzondere wandeltocht door een gedeelte van Drachten worden gehouden. Deze tocht gaat op een verrassende manier door en langs mooie plekjes, gebouwen, bedrijven en instellingen. Wandelen, ontdekken en beleven is het motto, de opbrengst gaat volledig naar het (gehandicapte) kind. De media geeft hierover meer informatie.

Vrijwilligersavond
Deze avond zal voor alle vrijwilligers van de wijken Zuid en Oost georganiseerd worden op vrijdag 18 januari 2019 in de Zuiderkerk. Houdt u deze datum alvast vrij, verdere informatie volgt in de nieuwsbrieven en in Geandewei.

Gesprekken
Omdat ds Peter Smilde de komende tijd kennismakingsgesprekken houdt worden er begin 2019 niet nog eens ontmoetingsgesprekken georganiseerd. Dit werd samen geregeld met wijk Oost, zij zullen dit komend jaar zelf oppakken.

December
Het behoeft geen betoog dat voor veel mensen december een drukke maand is. Zowel privé als zakelijk staan er veel activiteiten op het programma. Echter, binnen de muren van de kerken is het niet veel anders, zo ook in de Zuiderkerk. Wat is er de afgelopen tijd veel werk verzet, zonder echter de activiteiten in de andere maanden van het jaar te kort te doen. Het is duidelijk zichtbaar dat we in onze wijk de schouders er onder zetten en dat het ook z’n vruchten afwerpt. Of je nu predikant of vrijwilliger bent, met elkaar zijn we tot veel in staat. Het is mooi om te zien en te horen dat saamhorigheid loont en dat is in al zijn variatie absoluut te merken. Alles vraagt inzet om iets voor elkaar te krijgen en fijn dat dat met elkaar mogelijk is. 

Blik vooruit
Het jaar 2018 is bijna voorbij, maar toch moet er deze maand nog een belangrijk besluit genomen worden. Het rapport ‘Van bezit naar gebruik’ van het college van kerkrentmeesters is zoals u weet aan de gemeenteleden bekend gemaakt. Op 17 december zal hierover in de Algemene Kerkenraad een besluit genomen worden. We zijn met elkaar op weg naar één Protestantse Gemeente Drachten. Het is echter niet te ontkennen dat 2019 een belangrijk jaar zal worden, met name in de keuzes die nog gemaakt moeten worden. De weg er naar toe is zeker niet minder belangrijk en je merkt dat het de gemoederen best wel bezig houdt. Met elkaar in gesprek blijven en dat volhouden, is van groot belang, ook al zit het soms wel eens wat tegen. Straks een nieuw jaar met ongetwijfeld nieuwe kansen en mogelijkheden.

Goede feestdagen toegewenst.

Namens de kerkenraad van wijk Zuid,

Arie Jansen, voorzitter

 

 

Bewaren

Bewaren