In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 19 februari 2018 is een belangrijke beslissing genomen. Het door iedereen uitgesproken onderling vertrouwen maakte nieuwe stappen mogelijk in het langdurige proces van `Voortvarend Verder`. Alle 4 wijken hebben in deze vergadering duidelijk aangegeven te kiezen voor scenario 3 en samen op weg te gaan naar 1 Protestantse Gemeente Drachten. Een beslissing was noodzakelijk om verder te kunnen en elkaar in deze ontwikkelingen de ruimte te geven. De vervolg stap is het vaststellen van een Plan van Aanpak, voor 1 mei 2018. Wanneer dit plan door de Algemene Kerkenraad akkoord is bevonden kan de nieuw te vormen commissie, waarin alle 4 wijken zijn vertegenwoordigd, hiermee aan de slag. Voor onze wijk zijn de 2 commissieleden: ds Jan Jurjens en Hero van der Veen, zoals dat al eerder is afgesproken en bekendgemaakt. Doordat gekozen is voor scenario 3 wijzigt de organisatie formeel voorlopig niet. Er komt een samenwerking tussen de wijken West, Oost en Zuid. De datum waarop die ene gemeente is gerealiseerd is flexibel in te vullen, waarbij wel een einddatum is bepaald. In dit scenario valt de beslissing om over te gaan naar 1 Protestantse Gemeente Drachten uiterlijk op 31-12-2019. Wanneer het met ieders instemming sneller kan, doen we dat. De website (www.pgdrachten.nl) en andere rubrieken in dit Geandewei nummer geven meer informatie.

Arie Jansen, voorzitter

 

 

Bewaren

Bewaren