Naast de pastorale activiteiten van de predikant zijn er binnen de geloofsgemeenschap pastorale ouderlingen actief die de predikant ondersteunen bij het verlenen van de pastorale zorg, die vnl. bestaat  uit het troosten en bemoedigen op momenten dat het noodzakelijk is.

De contactgegevens voor de leden van de Pastorale raad vindt u hier.