Alle 5 geplande ontmoetingsbijeenkomsten van dit seizoen hebben plaatsgevonden. We kunnen terugzien op goede middagen/avonden. De ontmoeting met elkaar was fijn, we konden elkaar weer een beetje beter leren kennen. Ook de gesprekken naar aanleiding van het thema ‘Levende Stenen’ waren bijzonder en leerzaam. We willen iedereen die aanwezig is geweest bij deze bijeenkomsten hiervoor hartelijk danken. Graag tot een volgende keer!

Een hartelijke groet van de Kerkenraad wijk Zuid