Uitnodiging voor de sobere maaltijd en vesper in de Stille Week
26 en 27 maart sobere maaltijd en vesper
28 maart alleen vesper

Net zoals in de afgelopen jaren kunt u in de Stille week ‘uit eten’ met andere gemeenteleden.
Een gezamenlijke activiteit van wijk Zuid en wijk Oost.
Samen eten, samen praten, samen vieren, samen voorbereiden op de Paasdagen.
Wilt u meedoen? Laat het ons weten door uw naam in te vullen op één van de intekenlijsten, die te vinden zijn in Menorah en Zuiderkerk.

Sobere maaltijd
Om 18.00 uur wordt de sobere maaltijd gevierd, alleen op maandag en dinsdag.
Dit jaar is de Zuiderkerk de locatie waar maaltijd en vesper gehouden worden.
Tijdens de maaltijd wordt gebruik gemaakt van liturgische onderdelen: een gebed, het aansteken van een kaars, luisteren naar een gedicht of een verhaal.
De maaltijd is gratis. Wel is er, zoals ieder jaar, een collecte voor een goed doel.
U kunt intekenen voor beide avonden, maar natuurlijk is het ook mogelijk om één keer mee te doen.
U kunt zich ook aanmelden voor de maaltijd via de telefoon of e-mail. De contactpersonen zijn Ate klomp of Pleuni Wijbenga.

Vespers
Aansluitend aan de maaltijd wordt in de kerkzaal van 19.00 uur tot 19.30 uur de vesper gevierd. Op woensdag 28 maart is er geen maaltijd maar wel een vesper om 19.00 uur.
In dit avondgebed staan wij stil bij de weg die Jezus ging en laten ons inspireren door liederen, gedichten, muziek, verbeelding en stilte.
Uiteraard zijn de vespers ook toegankelijk voor mensen die niet hebben deelgenomen aan de sobere maaltijd.
Voor de vesper hoeft u zich niet op te geven.