Het begin

 
kerk Hoewel de moederkerk aan de Stationsweg bijna 1000 zitplaatsen telde, kon die toch niet het groeiende aantal kerkgangers bevatten. De bouw van een tweede Gereformeerde kerk in Drachten werd noodzakelijk. Men besloot tot een definitieve oplossing. Een nieuwe kerk "op it Süd" moest verrijzen. Het lag voor de hand dat de nieuwe kerk “de Zuiderkerk” werd genoemd. In 1923 valt het kerkenraadsbesluit om de gemeente voor te stellen te Zuid-Drachten een kerk te bouwen. In het najaar van 1924 begint de bouw. Op 13 augustus 1925 wordt het kerkgebouw ingewijd. De architectuur werd opgedragen aan J. Bosma. De bouwkosten hebben, zonder grond, pastorie, orgel en honoraria ongeveer f. 46.000 bedragen. Inclusief grond en de pastorie zijn de kosten ongeveer f. 70.000.

 

Eerste steen

 
eerste steen Er is een “eerste steen“ te vinden aan de voorzijde van de kerk, links op de hoek met als tekst: "Een dag in Uwe voorhoven is beter dan duizend elders".

 

Opening

 
opening
raam1
Binnen een jaar was de Zuiderkerk voltooid en kon de feestelijke opening op een doordeweekse avond, op donderdag 13 augustus 1925 om 19.30 uur plaats vinden. De kerk was overvol. Het was Ds C.J. Hakman die de eer te beurt viel om in de eerste dienst een rede uit te spreken. Hij had het onderwerp van zijn verkondiging ontleend aan de tekst op de eerste steen (Psalm 84; 11a). De architect, de heer J. Bosma gaf een verklaring van de symboliek, die op het gebouw is toegepast. Alle lijnen wijzen naar omhoog, als teken, dat de gelovigen het van boven verwachten. Drie-eenheid is tot uitdrukking gebracht in de ramen, die overal in groepjes van drie aan elkaar zijn gekoppeld.

De samenzang werd begeleid door het christelijke muziekkorps “Crescendo“ omdat het orgel nog niet was geplaatst. De oppervlakte van de kerk is 18.5 x 14 = 259 m2 waar nog bij komt de ruimte onder de galerij 10.5 x 6 = 63 m2. Samen 322 m2.

 
Raamsymbolen
 
raam2
raam3
De aandacht trekken de gebrandschilderde ramen van verschillende motieven op twee van de vier wanden. De Zuidzijde is aan Christus gewijd, de Noordzijde aan de Bijbel en de gelovigen. De grote groepen ramen in voor- en zijgevels worden gevormd door zeven afzonderlijke ramen. Elke groep bevat een voorstelling van schepping en herschepping. Deze ramen zijn geleverd door de fa v.d. Wijk en Co te Deventer, die voor dit gehele werk slechts 150 gulden heeft berekend.

Blauw tegelbord
 
tegelbord In de hal achter de kerk, bevind zich een blauwe afbeelding op twaalf tegels van de Zuiderkerk in de oorspronkelijke toestand. Nu is aan de voorzijde het rechter torentje verdwenen en een plat dak geworden. Het was een afscheidsgeschenk aan Ds D. Ringnalda bij zijn vertrek in 1944 naar Amsterdam.

Verbouw bijgebouwen
 
bijgebouw1
bijgebouw2
In 2005 werden de bijgebouwen grondig gerenoveerd en uitgebreid. Tevens kreeg het Kerkelijk Bureau zijn onderkomen in het nieuwe complex.  Op feestelijke wijze werd het nieuwe complex op zondag 18 september 2005 in gebruik genomen.