Evenals bij veel organisaties gaan de kosten wel door, maar de inkomsten niet. Denk hierbij aan de zondagse collectes. Toch kunt u uw giften wel kwijt!

Op Eerste Paasdag, zondag 12 april wordt gecollecteerd voor Kerk in Actie, in het bijzonder voor Kinderen in de knel. U kunt uw gift overmaken op: NL53 RABO 0373 7181 79 ten name van Protestantse Gemeente te Drachten, onder vermelding van : Kinderen in de knel

De tweede collecte is voor het pastoraat. U kunt uw gift overmaken op: NL53 RABO 0373 7181 79 ten name van Protestantse Gemeente te Drachten, Onder vermelding van: pastoraat.

In de zondagse uitzending van de kerkdienst zullen bovenstaande bestemmingen ook worden vermeld en op welke manier u uw gift kunt overmaken.

Wij rekenen op u!
College van Kerkrentmeesters.