Maandagavond 5 oktober is n.a.v. het bericht op de site van de PKN besloten om per direct de kerken weer te sluiten voor kerkdiensten. Er zal weer worden overgegaan naar online diensten zoals de situatie was voor i juni. De open ochtenden zullen vanaf maandag 12 oktober niet meer doorgaan.  Het advies is om maar 30 mensen toe te laten en de voorkeur gaat uit naar online diensten. Bovendien wordt de kerkenraden geadviseerd om niet de grenzen op te zoeken en verstandig om te gaan met de situatie. De Algemene Kerkenraad heeft gemeend dit advies te meten volgen.en zal in ieder geval duren tot en met 1 november. Daarna zal de situatie opnieuw worden bekeken. Andere activiteiten zoals vergaderingen,en jeugdactiviteiten kunnen gewoon doorgang vinden.

We begrijpen dat dit een vervelende situatie is, maar het oplaaien van het Coronavirus heeft ons ingehaald.