In dit menu vindt u informatie met betrekking tot de organisatie van de Zuiderkerk. De kerk heeft in haar model de gemeente centraal gesteld en haar organisatiemodel hierop vormgegeven. De verschillende raden hebben de essentiële taken verdeeld om zo de gemeenschapszin te waarborgen.

In het menu aan de bovenzijde kunt u meer lezen over de verschillende raden, maar ook over de commissies die binnen de Zuiderkerk actief zijn.

De organisatie van de wijk en wijkkerkenraad Zuid is als volgt opgezet:

Er zijn zes secties in wijk Zuid.

  • Er zijn zes secties met contactpersonen, die onder leiding staan van een coördinator;
  • De sectiecoördinatoren verdelen hun taken in onderling overleg en de KK;
  • Sectiecoördinatoren nemen minimaal 3x per jaar deel aan de kerkenraadsvergaderingen, t.w. de eerste vergadering, januarivergadering en de slotvergadering;
  • Vergaderingen van de kerkenraad vinden plaats om de zes weken ter voorkoming van overvraging vergadercircuit;
  • Werkgroepen kunnen worden aangewezen voor het uitwerken c.q. voorstellen van activiteiten;
  • Het diaconaat is geïntegreerd in de kerkenraad.